real estate menu left
real estate menu right
Start Blog Społeczny Inspektor Pracy
 
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Społeczny Inspektor Pracy
Czy zajmuje się społeczny insektor pracy? Kto go powołuje? Jaka jest jego rola?
Na te i inne pytania postaram się Wam udzielić odpowiedzi.
Obowiązuje ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. Tam znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania.
W pierwszym artykule już czytamy, że "społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy". Należy tutaj zaznaczyć, że jak sama nazwa wskazuje "społeczny", czyli wykonujemy zadania społecznego inspektora pracy po godzinach pracy. W praktyce wygląda to tak, iż niejednokrotnie pracownik taki poświęca swoje robocze godziny na prace dodatkowe. Czy właśnie na tym nam zależy, jako pracodawcom?
Cały drugi rozdział poświęcony jest zadaniom i organizacji społecznej inspekcji pracy. Myślę, że warto zajrzeć do tej ustawy ;) Trzeci rozdział to uprawnienia i zasady postępowania SIP. W kolejnym piątym rozdziale dowiemy się na temat współpracy  SIP z organami Państwowej Inspekcji Pracy oraz z innymi organami nadzoru i kontroli.
Jutro skupię się na drugim rozdziale, dotyczącym zadań i organizacji społecznej inspekcji pracy.

 

Ostatnio dodane

Informacje BHP

Ocena ryzyka

Strefa kursanta
Projekt i wykonanie: netreklama.info     Design: ThemZa     Zgodność ze standardem: XHTML and CSS